Voilampi

Mistä kaikki alkoi

Maaliskuussa 2015 rannan asukas huolestui poikkeavasta tummasta vanasta Voilammella. Tarkemmin tutkittua ilmeni, että Voilammen suon purkuoja puski ruskeaa suovettä jään päälle.

Löydös herätti ajatuksen ottaa yhteyttä rannan omistajiin ja sitä kautta alettiin miettimään kartoitustarvetta järven tilasta. Aloite Voilammen kunnostamiseksi lähti rannan asukkaiden taholta. Veden laadusta on tehty jo aikaisemmin tutkimuksia, jotka osoittavat veden laadun huonontuneen. Kuitenkaan veden kunto ei vielä ole aivan huolestuttava. Siksi onkin tärkeää saattaa tämä lähdejärvi entiseen kuntoon.

Ähtärin Voilammen vesienhoitoyhdistyksen tarkoitus on edistää Ähtärin Voilammen ja sen ympäristön vesistöjen ja niiden valuma-alueilla olevien soiden ja metsäalueiden ja muiden luontoalueiden käyttökelpoisuutta.

Yhdistyksen säännöt

”Voilammen rehevöityminen on alkanut huolestuttaa järven ranta-asukkaita, mökkiläisiä ja kalastajia.”

Lue alta tarinaa Voilammen historiasta. Julkaistu Viiskunta-lehdessä 15.5.2015.

Viiskunta 15.5.2015